accessibilityalertarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upchevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upclosedigital-transformationdiversitydownloaddrivedropboxeventsexitexpandfacebookguideinstagramjob-pontingslanguage-selectorlanguagelinkedinlocationmailmenuminuspencilphonephotoplayplussearchsharesoundshottransactionstwitteruploadwebinarwp-searchwt-arrowyoutube
Client Alert Client Alert

Stolen time – He who gains time, gains everything.

The Government Decree on the winter administrative break is out. Here’s what to expect.

This Client Alert is available in both English and Hungarian.

Although summer is now over, it is worth taking a look back at the legislation adopted during the summer months, such as the provisions on the (winter) administrative break, which may ease the end-of-year workload not only for the authorities but also for economic actors.

In this article, we address the following questions: 

 • What is an administrative break?
 • What is the duration of the administrative break?
 • Why is it important to know about the administrative break?
 • What deadlines do not include the duration of the administrative break?

1. What is an administrative break?

An administrative break is a period of time that is aimed at ensuring a balance between the fulfilment of public duties by the State and local authorities, and the right to rest of employees engaged in the performance of these public duties. An administrative break applies to all government administrative bodies and to all employees of said entities. The rules relating to administrative breaks are specified in Act XXVI of 2023 on Administrative Breaks, supplemented by the Government Decree dated 31 August 2023 on the imposition of the administrative break for the winter of 2023.

2. What is the duration of the administrative break?

According to Government Decree 407/2023 (VIII.30.), the winter administrative break in 2023 will last from 27 December to 1 January.

3. Why is it important to know about the administrative break?

The administrative break is not only excluded from the time limit for procedural deadlines, but also for certain substantive deadlines. 

4. What deadlines do not include the duration of the administrative break?

We have listed the deadlines for which the duration of the administrative break will not be considered below. It means that the administrative break period from 27 December 2023 to 1 January 2024, can be excluded from the calculation of the following deadlines. This exemption can provide significant relief to economic operators during the end-of-year rush, whether for certain administrative proceedings, the opening of administrative litigations or for the performance of certain contracts. The duration of the administrative break, in this case the winter administrative break, does not include:

 • the deadlines for the administration of official and other proceedings before government administrative bodies, and the duration of the stay of proceedings,
 • the deadlines for court proceedings in which a government administrative body or its head is a party or a representative of a party (including priority proceedings),
 • the deadline for bringing an administrative litigation,
 • the deadline for the contractual performance of an obligation specified in a contract concluded by and between a government administrative body or its head as a party, or as the party’s representative,
 • the deadline for the administration of proceedings before another body in which the government administrative body is involved as a client, or which have been initiated against a government administrative body, or which involve a request by a government administrative body during an administrative break (including deadlines for criminal proceedings),
 • the postal availability deadline,
 • the deadline for dealing with requests for access to data of public interest, complaints and notifications of public interest, written questions submitted by Members of Parliament and requests, enquiries or appeals from any other body or person,
 • the deadline for the fulfilment of the obligation to be performed for the government administrative body by its employee,
 • the deadlines laid down in the Government Decree on town planning and architectural-technical planning councils,
 • the deadlines set out in the Government Decree on the simple notification of the construction of a residential building for the commencement of construction activities by the contractor,
 • the deadline set by the Government Decree on the ministerial approval of certain contracts of government administrative bodies and certain companies,
 • the deadline for the ministerial approval of contracts covered by the Government Decree on the termination and ministerial approval of certain contracts of government administrative bodies and certain companies,
 • the deadline for court proceedings in which the Hungarian State is represented by the Minister responsible for the supervision of State property in civil law relations pursuant to Section 3:405 (2) of Act V of 2013 on the Civil Code, and
 • the deadline for the contractual performance of the obligation specified in the contract concluded by the Minister responsible for the supervision of state property on behalf of the Hungarian State.

It is important to note that the duration of the administrative break is not included in the calculation of deadlines only in cases where said deadlines are prescribed by law. However, in all other cases, deadlines are calculated according to the general substantive and procedural rules. If you are unsure whether the rules of the administrative break apply to your administrative proceedings, litigations or contracts, do not hesitate to contact us.

Download the Client Alert in English here

Download PDF

Lopott idő – Aki időt nyer, életet nyer
Megjelent a Kormány rendelete a téli igazgatási szünet kapcsán.
Mire érdemes odafigyelni?

A nyár ugyan éppen csak véget ért, de már most érdemes áttekinteni a jogalkotó által a nyár folyamán kihirdetett jogszabályokat, így a (téli) igazgatási szünetre vonatkozó rendelkezéseket, melyek könnyíthetnek majd az év végi munkaterhen, nem csak a hatóságoknál, de egyúttal a gazdasági élet szereplőinél is.

Ebben a tájékoztatóban az alábbi kérdésekkel foglalkozunk: 

 • Mi az az igazgatási szünet?
 • Mettől meddig tart majd a téli igazgatási szünet?
 • Miért fontos ismerni az igazgatási szünetre vonatkozó szabályokat?
 • Az igazgatási szünet időtartama milyen határidőkbe nem számít bele?

1. Mit jelent az igazgatási szünet?

Az igazgatási szünet egy olyan időszak, ami a közfeladatok ellátásáról való állami és önkormányzati gondoskodás, valamint a közfeladatok ellátásában részt vevő foglalkoztatottak pihenéshez való jogát hivatott összehangoltan biztosítani. Az igazgatási szünet valamennyi kormányzati igazgatási szervre és a kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatottakra vonatkozik. Az igazgatási szünetre vonatkozó szabályokat az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény tartalmazza és ezt egészítette ki a Kormány a 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló, 2023. augusztus 31. napján kihirdetett rendelete.

2. Mettől meddig tart majd az igazgatási szünet?

A 407/2023 (VIII.30.) Korm. rendelet alapján, 2023-ban a téli igazgatási szünet december 27-től január 1-ig tart majd.

3. Miért fontos ismerni az igazgatási szünetre vonatkozó szabályokat?

Az igazgatási szünet időtartama nem csak az eljárásjogi határidők esetében, hanem bizonyos anyagi jogi határidők esetén sem számít bele a határidő időtartamába.

4. Milyen konkrét határidőkbe nem számít bele az igazgatási szünet időtartama?

Az alábbiakban ismertetjük azon határidőket, melyek időtartamába az igazgatási szünet időtartamát nem kell majd beleszámítani. Mindez azt jelenti, hogy az alábbi határidők számítása során a 2023. december 27-től 2024. január 1. napjáig tartó időszakot, mint téli igazgatási szünet, figyelmen kívül lehet hagyni. Ez nagy könnyebbség lehet az év végi rohanásban a gazdasági szereplők számára akár bizonyos hatósági ügyek esetében, akár közigazgatási per indítása esetén, de bizonyos szerződések teljesítése vonatkozásában is. Az igazgatási szünet  – jelen esetben a téli igazgatási szünet – időtartama nem számít bele

 • a kormányzati igazgatási szervek előtt folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe, valamint az eljárások szünetelésének időtartamába,
 • azon bírósági eljárások határidejébe, amelyekben kormányzati igazgatási szerv vagy annak vezetője félként vagy a fél képviselőjeként vesz részt (ideértve a soron kívüli eljárásokat is),
 • a közigazgatási per indítására szolgáló határidőbe,
 • a kormányzati igazgatási szerv vagy vezetője által félként vagy a fél képviselőjeként megkötött szerződésben meghatározott kötelezettség szerződésszerű teljesítésének határidejébe,
 • más szerv előtt folyó olyan eljárás ügyintézési határidejébe, amelyben a kormányzati igazgatási szerv ügyfélként vesz részt, illetve kormányzati igazgatási szervvel szemben indult, vagy kormányzati igazgatási szerv igazgatási szünet alatti megkeresésével jár (ideértve a büntetőeljárásról szóló törvényben szabályozott határidőket is),
 • a postai rendelkezésre tartási határidőbe,
 • a közérdekű adat megismerésére irányuló igények, továbbá a panaszok és közérdekű bejelentések, valamint az országgyűlési képviselők által benyújtott írásbeli kérdések, továbbá bármely más szerv, illetve személy részéről történő megkeresés, vizsgálat, illetve felhívás ügyintézésének határidejébe,
 • a kormányzati igazgatási szerv foglalkoztatottja által a kormányzati igazgatási szerv felé teljesítendő kötelezettség teljesítésének határidejébe,
 • a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendeletben foglalt határidőkbe,
 • az építési tevékenység építtető általi megkezdése vonatkozásában a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló kormányrendeletben meghatározott határidőkbe,
 • a kormányzati igazgatási szervek, valamint meghatározott gazdasági társaságok egyes szerződéseinek miniszteri jóváhagyásáról szóló kormányrendelet szerinti határidőbe,
 • a kormányzati igazgatási szervek, valamint meghatározott gazdasági társaságok egyes szerződéseinek megszűnéséről, továbbá miniszteri jóváhagyásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó szerződések miniszteri jóváhagyásának határidejébe,
 • azon bírósági eljárások határidejébe, amelyekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:405. § (2) bekezdése alapján az államot a polgári jogi jogviszonyokban az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter képviseli, valamint
 • az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter által a magyar állam képviseletében megkötött szerződésben meghatározott kötelezettség szerződésszerű teljesítésének határidejébe.

Fontos, hogy az igazgatási szünet időtartama kizárólag ezen, törvényben meghatározott határidők számítása esetén nem számítandó bele a határidőbe, azonban minden más esetben a határidők számítása az általános anyagi, illetve eljárásjogi szabályok szerint történik. Amennyiben nem biztos benne, hogy az igazgatási szünetre vonatkozó szabályok az Önt érintő hatósági vagy peres eljárások esetében, vagy szerződések vonatkozásában alkalmazandóak-e, forduljon hozzánk bizalommal.

Access the Client Alert in Hungarian here

Download PDF

Contributors