accessibilityalertarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upchevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upclosedigital-transformationdiversitydownloaddrivedropboxeventsexitexpandfacebookguideinstagramjob-pontingslanguage-selectorlanguagelinkedinlocationmailmenuminuspencilphonephotoplayplussearchsharesoundshottransactionstwitteruploadwebinarwp-searchwt-arrowyoutube
Client Alert Client Alert

ШЕСТ МЕСЕЦА ДА УТОЧНИМ СТОКИТЕ И/ИЛИ УСЛУГИТЕ, ЗА КОИТО ТЪРСИМ ЗАКРИЛА ЧРЕЗ МАРКАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Най-коментираните в публичното пространство промени се отнасят до (i) наименованието на организацията, администрираща търговските марки на европейско ниво – Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни), която вече се наименува Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост и (ii) наименованието на самия обект на индустриална собственост, засегнат от промените, а именно: марката на Европейския съюз (предишно наименование: марка на Общността). Тези промени, обаче, са по-скоро стилистични и не влияят върху същността, обхвата на закрила и действието на марките на Европейския съюз. С новата правна уредба на марката на Европейския съюз се въвеждат редица промени, които засягат правата и интересите на маркопритежателите.

Повече информация по темата се съдържа в приложения документ.

Read the full text

Download PDF

Contributors