accessibilityalertarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upchevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upclosedigital-transformationdiversitydownloaddrivedropboxeventsexitexpandfacebookguideinstagramjob-pontingslanguage-selectorlanguagelinkedinlocationmailmenuminuspencilphonephotoplayplussearchsharesoundshottransactionstwitteruploadwebinarwp-searchwt-arrowyoutube
Client Alert Client Alert

Hungarian Energy Market: notable market changes since launch of WT RES Guide 2022

*available in Hungarian below

Wolf Theiss recently issued its comprehensive guide to “Generating Electricity from Renewable Sources in Central, Eastern, and Southeastern Europe” for 2022 (RES Guide), accessible here. Similar to other countries, there has been some movement in Hungary since the publication of the RES Guide. In a recent conference held to discuss the guide, we focused on these new trends and highlighted some interesting issues, as is summarised below.

1       The Future of Support Schemes

Premium Systems versus Free Market Sale

As a general trend, statistics show that the financing of renewable projects in Hungary is increasingly shifting towards free market sales.

The feed-in tariff (KAT) system providing mandatory offtake of electricity for a fixed price does not accept new entries since late 2017. The premium system (METAR) resulted in mixed success: in the beginning, developers were enthusiastic, but the trend seemed to slow down after the third and fourth round of the tender. High market prices have also dictated that more consideration should be given to free market sales and financing without state support (for example, by using long-term PPAs).

Simultaneously, more companies have started to opt out of existing support systems and to sell their electricity on the free market instead of the subsidies they had been granted. However, this possibility has been terminated by the legislator in several steps. At first, it was significantly limited, then completely removed a few weeks ago. Thus, those who have been granted state support can no longer leave the support schemes, at least for now.

Industrial and Corporate PPAs

As mentioned above, long-term PPAs are becoming increasingly popular in Hungary. The process is still in its early stages, but there is growing enthusiasm for PPAs on both the producer and consumer side. Investors are also seeing more and more potential in these risk management structures. In our view, those who are at the forefront of this area will have a large advantage in the Hungarian market in the coming years.

Tax burdens

Although free market sales are becoming more popular and the general trends point in this direction, projects without state support are still subject to the well-known 31% Robin Hood tax payable after the generated income. This is still a major burden for the non-subsidized projects’ cash flow.

2       The Outcome of Grid Connection Reforms

Individual Procedures versus Public Disclosures

The grid connection procedure in Hungary has undergone significant changes in the last year. As transmission and distribution networks have not been developed at the expected pace, the ever-increasing demand for connections has started to pose a serious threat to grid security and system stability.

Therefore, the legislator has introduced a new grid connection procedure for the allocation of available free capacities. Those who want to use these capacities need to go through a tendering procedure and pay a number of cash deposits. However, even after this, it is not guaranteed that they will be granted with grid access.

There is also a so-called individual procedure, but in this case, the developer has to pay for the costs of grid development necessary to deliver the required grid connection capacity.

Moreover, a new limitation can be set by the system operator, which is the absolute maximum for weather-dependent generation capacity to be connected to the system in order not to jeopardise system security. Furthermore, renewable procedures now have to take active part in system stability (by, for example, being capable of centrally organised curtailments, or by providing aFRR services).

Predictability and Transparency

The grid operators communicated there is zero free capacity available in the Hungarian system, and the next publication is expected to take place no earlier than November, so we expect that the individual procedures will gain ground, notwithstanding the fact that it will raise the development costs.

It is also clear that the Government wishes to provide significant financial support for the development of the grid through various funds, and some smart solutions (such as energy storage) are also becoming more popular. So, this temporary phase of grid connection scarcity might change in the long run.

However, it is unclear how these developments will be implemented, and there is no transparency or predictability about the plans of the system operator and the government.

3       The Role of Windfall Taxes in the Spread of Investments

The Obligation to Remain in the Support Schemes

Recently, the Hungarian Government has introduced certain special extra profit or windfall taxes. Some of these affect subsidised power producers. In brief, those who have been granted with feed-in tariff or premium subsidies and decided to leave these support systems while it was possible in the past need to pay a new 65% income tax calculated on the basis of the profit they make by selling the electricity on the free market for the currently very high prices. They also need to pay if they decide not to conclude an agreement with the system operator for the settlement of the subsidies, despite the fact that they have been granted with them.

This new tax and the fact that producers can no longer exit the support systems together will mean that those who were granted with a subsidy will stay in these systems.

Onsite Projects and Consumer-Centred PPAs

Because the tax is calculated on the basis of electricity that is injected into the system, if there is no use of the public grid, there is no obligation to pay such taxes. Therefore, we anticipate that onsite and rooftop projects are going to be more popular in the future.

We also expect that consumers will initiate more PPAs than the developers, so legal support and appropriate project management services will certainly be required for them.

Magyar energiapiac

A “Generating Electricity from Renewable Sources” című 2022-es útmutatónk megjelenése óta bekövetkezett jelentős piaci változások

A Wolf Theiss nemrégiben közzétette a “Generating Electricity from Renewable Sources in Central, Eastern, and Southeastern Europe” (magyarul: “Megújuló energiaforrásokból történő villamosenergia-termelés Közép-, Kelet- és Délkelet-Európában”) című, 2022-re szóló átfogó útmutatóját (RES Guide), amely itt érhető el. Más országokhoz hasonlóan Magyarországon is történt némi mozgás a RES Guide közzététele óta. Az útmutató bemutatása céljából nemrégiben konferenciát tartottunk, ahol ezekre az új trendekre összpontosítottunk, és néhány érdekes kérdésre hívtuk fel a figyelmet, amelyeket az alábbiakban röviden összefoglalunk.

1       A támogatási rendszerek jövője

Prémium rendszer kontra szabad piaci értékesítés

Általános tendenciaként a statisztikák azt mutatják, hogy a megújuló projektek finanszírozása Magyarországon egyre inkább a szabadpiaci értékesítés irányába mozdul el.

A rögzített áron történő villamosenergia-átvételt biztosító kötelező átvételi rendszer (KÁT) 2017 vége óta nem fogad új résztvevőket. A prémium típusú támogatási rendszer (METÁR) vegyes sikert hozott: kezdetben a fejlesztők lelkesek voltak, de a harmadik és negyedik pályázati forduló után a tendencia lelassulni látszott. A magas piaci árak is azt diktálták, hogy egyre inkább fontolóra kell venni a szabadpiaci értékesítést és az állami támogatás nélküli finanszírozást (például hosszú távú PPA-k alkalmazásával).

Ezzel párhuzamosan egyre több vállalat kezdett kivonulni a meglévő támogatási rendszerekből, és a korábban nyújtott támogatások helyett a szabadpiacon kezdték el értékesíteni villamos energiájukat. Ezt a lehetőséget azonban a jogalkotó több lépésben megszüntette. Először jelentősen korlátozta, majd néhány hete teljesen megszüntette. Így azok, akik állami támogatásban részesülnek, már nem léphetnek ki a támogatási rendszerekből, legalábbis egyelőre.

Ipari és corporate PPA-k

Amint arról fentebb már szó volt, a hosszú távú PPA-k egyre népszerűbbek Magyarországon. A folyamat még csak a kezdeti szakaszban van, de mind a termelői, mind a fogyasztói oldalon egyre nagyobb a lelkesedés a PPA-k iránt. A befektetők is egyre több lehetőséget látnak ezekben a kockázatkezelési struktúrákban. Véleményünk szerint azok, akik ezen a területen élen járnak, számottevő előnyre tehetnek szert a magyar piacon az elkövetkező években.

Adóterhek

Bár a szabadpiaci értékesítés egyre népszerűbb, és az általános tendenciák ebbe az irányba mutatnak, fontos megjegyezni, hogy az állami támogatás nélküli projektekre továbbra is vonatkozik a jól ismert 31%-os Robin Hood-adó, amelyet a megtermelt villamosenergia utáni árbevétel alapján kell fizetni. Ez még mindig komoly terhet jelent a nem támogatott projektek üzleti tervét nézve.

2       A hálózati csatlakozási reformok kifutása

Egyedi eljárások kontra nyilvános közzétételek

A magyarországi hálózati csatlakozási eljárás az elmúlt évben jelentős változásokon ment keresztül. Mivel az átviteli és elosztóhálózatok nem a várt ütemben fejlődtek, az egyre növekvő csatlakozási igények komoly veszélyt kezdtek jelenteni a hálózat biztonságára és a rendszer stabilitására.

Ezért a jogalkotó új hálózati csatlakozási eljárást vezetett be a rendelkezésre álló szabad kapacitások elosztására. Azoknak, akik ezeket a kapacitásokat igénybe kívánják venni, pályázati eljáráson kell részt venniük, és többféle pénzügyi biztosítékot kell megfizetniük. Azonban még ezt követően sem garantált, hogy hálózati hozzáférést fognak kapni.

Ezen felül létezik egy úgynevezett egyedi eljárás is, amely esetben azonban a fejlesztőnek kell megfizetnie a szükséges hálózati csatlakozási kapacitás biztosításához szükséges hálózatfejlesztési költségeket.

Ezen túlmenően a rendszerüzemeltetőt megillető új jogosultság, hogy meghatározhatja a rendszerhez csatlakoztatható időjárásfüggő termelőkapacitás abszolút maximum korlátját annak érdekében, hogy azok ne veszélyeztessék a rendszer biztonságát. Továbbá a megújuló energiatermelőknek mostantól aktívan részt kell venniük a rendszer stabilitásának biztosításában (például azáltal, hogy képesek a központilag irányított leszabályozásra, illetve aFRR-szolgáltatás nyújtására).

Kiszámíthatóság és transzparencia

Tekintettel arra, hogy a hálózatüzemeltetők közölték, a magyar rendszerben nulla szabad kapacitás áll rendelkezésre, és a következő közzététel legkorábban novemberben várható, arra számítunk, hogy az egyedi eljárások teret nyernek, annak ellenére, hogy ez megnövelheti a fejlesztési költségeket.

Az is egyértelmű, hogy a kormány különböző forrásokból jelentős pénzügyi támogatást kíván nyújtani a hálózatfejlesztéshez, és egyes intelligens megoldások (például az energiatárolás) is egyre népszerűbbek. A hálózati csatlakozások szűkösségének ez az átmeneti szakasza tehát hosszú távon megváltozhat.

Nem világos azonban, hogy ezek a fejlesztések hogyan fognak megvalósulni, a rendszerüzemeltető és a kormány tervei e tekintetben nem átláthatóak és kiszámíthatóak.

3       Az extraprofit adók szerepe a beruházások terjedésében

Kötelező bentmaradás a támogatási rendszerekben

Az elmúlt napokban a kormány kivetett bizonyos extraprofit adókat. Ezek közül néhány a támogatott villamosenergia-energiatermelőket érinti. Röviden: azoknak, akik kötelező átvételi vagy prémium típusú támogatásban részesültek, és úgy döntöttek, hogy kilépnek ezekből a támogatási rendszerekből (amíg ez még lehetséges volt), új, 65%-os jövedelemadót kell fizetniük a szabadpiacon a villamosenergia jelenleg igen magas áron történő értékesítéséből származó profitjuk után. Akkor is fizetniük kell, ha úgy döntenek, hogy nem kötnek megállapodást a rendszerüzemeltetővel a támogatások elszámolásáról, annak ellenére, hogy egyébként támogatásban részesülnek.

Ez az új adó és az a tény, hogy a termelők immáron nem léphetnek ki a támogatási rendszerekből, azt fogja eredményezni, hogy azok, akik támogatásban részesülnek, a támogatási rendszerekben maradnak majd.

Onsite projektek és fogyasztó-központú PPA-k

Mivel az adót a rendszerbe betáplált villamosenergia alapján számítják ki, így ha a termelő nem veszi igénybe a közcélú hálózatot, nem kell ilyen adót fizetni – ezért várakozásaink szerint a jövőben az onsite és a tetőre telepített projektek egyre népszerűbbek lesznek.

Arra is számítunk, hogy a fogyasztók összességében több PPA-t fognak kezdeményezni, mint a fejlesztők, így számukra mindenképpen szükség lesz jogi támogatásra és megfelelő projektmenedzsmentre a jövőben.

English: Notable market changes since the launch of the WT RES guide

Download PDF

Hungarian: A “Generating Electricity from Renewable Sources” című 2022-es útmutatónk megjelenése óta bekövetkezett jelentős piaci változások

Download PDF

Contributors