accessibilityalertarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upchevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upclosedigital-transformationdiversitydownloaddrivedropboxeventsexitexpandfacebookguideinstagramjob-pontingslanguage-selectorlanguagelinkedinlocationmailmenuminuspencilphonephotoplayplussearchsharesoundshottransactionstwitteruploadwebinarwp-searchwt-arrowyoutube
Client Alert Client Alert

New special taxes for companies to be introduced in Hungary

This Client Alert is available in both English and Hungarian.

The announcements made by the Hungarian Government on 8 July 2024 envisage a number of new and higher payment obligations, as well as other public taxes and restrictions, that will include a defence contribution, increased administrative fines, extra profit tax, changes to social contribution tax on entering the labour market, transaction and currency exchange levies

Defence contribution

In view of the Russian-Ukrainian war, the Hungarian Government has announced an anti-war action plan that imposes new public tax obligations on certain companies. According to the announcement, the Government will require all companies that made extra profits during the war to pay a defence contribution. The new special tax will mainly affect the banking sector, large multinational and energy companies. Details of the defence contribution are not yet public.

Increased administrative fines

As of 1 August 2024, the NCA may impose higher fines on businesses for breaches of competition law. The amount of the fine has increased from thirteen to fifteen percent of a business’ net turnover. This means that the fine can amount to fifteen percent of the net turnover of the business or any group of undertakings of which the fined business is a member in the financial year preceding the decision. The fine imposed on an association of undertakings may not exceed fifteen percent of the net turnover of the its members in the preceding financial year. In the case of an association of undertakings, the financial liability of each association member may not exceed fifteen percent of its net turnover in the financial year preceding the decision.

From 1 August 2024, additional fines will be increased pursuant to Government Decree no. 184/2024 (VII. 8). For example:

  • Instead of HUF 50,000, a person performing energy certification activities may be subject to an administrative fine of up to HUF 60,000 if they breach their data provision obligation;
  • A fine between HUF 2,000,000 and HUF 10,000,000 may be imposed on the publisher of an advertisement if it violates the provisions related to the protection of the townscape, and a fine of HUF 400,000 (increased from HUF 200,000) may be imposed on a media advertisement sales agent and an advertiser for every illegally placed placard.

Extra profit tax

Concerning the reduction of the extra profit tax payable by credit institutions and financial businesses, the Government has declared that the nominal value of government securities should be taken into account for the increase in the stock of government securities. This eliminates the possibility of swapping shorter-dated government securities for government securities due after January 2027.

Transaction and currency exchange levies

The financial transaction levy paid by banks will also be increased after completed transfers. As of 1 August 2024, the rate of the financial transaction levy will increase from 0.3 percent to 0.45 percent of the base of the financial transaction levy, but will be capped at HUF 20,000 instead of HUF 10,000 per payment. For cash withdrawals from a payment account or cash payments made by means of a cash substitute payment instrument, the financial transaction levy will be based on 0.9% instead of 0.6% of the financial transaction levy.

A currency exchange levy, (i.e., additional financial transaction levy), will also be introduced for so-called conversion transactions involving conversions between different currencies. The rate of the levy will be 0.45 percent, but will not exceed HUF 20,000 per payment.

Beneficiary employment – social contribution tax

As of 1 August 2024, employers can benefit from a social contribution tax credit for employees entering the labour market if the employee has been employed for a maximum of 92 days with social security obligations, or has been self-employed or in a partnership, for 365 days prior to the month in which the beneficiary employment begins, instead of the previous 275 days. The partial benefit is currently 100% of the social contribution tax on the gross wage (up to the minimum wage) for the first 2 years, 50% for the third year and no benefit after the third year. Pursuant to the new provisions, these periods will be reduced to 1 year and 6 months respectively (i.e. the partial benefit will be available for a shorter period for employees entering the labour market).

Download the Client Alert in English

Download PDF

Új különadók a társaságok számára

Védelmi hozzájárulás, megemelkedett közigazgatási bírságok, extraprofit adó, szociális hozzájárulási adó változása munkaerőpiacra lépés esetén, tranzakciós és devizaátváltási illeték

A Magyar Kormány 2024. július 8-án tett bejelentései több új, illetve magasabb összegű fizetési kötelezettséget, valamint egyéb közterheket és szigorításokat irányoznak elő.

Védelmi hozzájárulás

Az orosz-ukrán háborúra hivatkozással a Magyar Kormány háborúellenes akciótervet hirdetett meg, amely új közteher kötelezettségeket ró egyes társaságok terhére. A Kormány – a bejelentés szerint – védelmi hozzájárulás megfizetésére kötelez minden olyan társaságot, amely a háborús időben extraprofitot szerzett. Az új különadó elsősorban a bankszektort, a multinacionális nagyvállalatokat és az energiacégeket fogja érinteni. A védelmi hozzájárulással kapcsolatos részletek, például a védelmi hozzájárulás teljesítésének részletes szabályai, egyelőre még nem nyilvánosak.
Magasabb közigazgatási bírságok

Magasabb közigazgatási bírságok

2024. augusztus 1-jétől a GVH magasabb bírságot szabhat ki a vállalkozások számára a versenyjogi rendelkezések megsértése esetén. A bírság összege a vállalkozás nettó árbevételének tizenhárom százalékáról tizenöt százalékára emelkedett. Ennek értelmében a kiszabható bírság a vállalkozás, illetve vállalkozáscsoport esetén a határozat meghozatalát megelőző üzleti évben elért nettó árbevételének tizenöt százaléka lehet, amelynek a bírsággal sújtott vállalkozás a tagja. A vállalkozások társulásával szemben kiszabott bírság összege legfeljebb a tagvállalkozások előző üzleti évben elért nettó árbevételének tizenöt százaléka lehet. A vállalkozások társulása esetén az egyes tagvállalkozások pénzügyi felelőssége nem haladhatja meg a határozat meghozatalát megelőző üzleti évben elért nettó árbevételük tizenöt százalékát.

2024. augusztus 1-jétől további bírságösszegek megemelésére is sor kerül a Kormány 184/2024. (VII. 8.) Korm. rendelete alapján. Így, többek között:

  • 50.000 forint helyett 60.000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az energetikai tanúsítói tevékenységet végző személy, ha adatszolgáltatásra vonatkozó jogszabályi kötelezettségét megszegi;
  • 2.000.000 forinttól 10.000.000 forintig terjedő bírság szabható ki a reklám közzétevőjével szemben, amennyiben az településkép védelmi rendelkezéseket sért, valamint a jogellenesen elhelyezett plakátonként 200.000 forint helyett 400.000 forint összegű bírság szabható ki a médiahirdetésifelület-értékesítővel és a reklámozóval szemben.

Extraprofit adó

A hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások által fizetendő extraprofit adó csökkentése kapcsán a Kormány rögzítette, hogy az állampapírok állományának növeléséhez az állampapírok névértékét kell figyelembe venni. Ezzel megszűnt az a lehetőség, hogy a rövidebb lejáratú állampapírokat 2027. január után lejáró állampapírokra cseréljék.

Tranzakciós és devizaátváltási illeték

Szintén megemelésre kerül a bankok által a teljesített átutalások után fizetendő pénzügyi tranzakciós illeték. 2024. augusztus 1-jétől a pénzügyi tranzakciós illeték mértéke a pénzügyi tranzakciós illeték alapjának 0,3 százalékáról 0,45 százalékára, de fizetési műveletenként legfeljebb 10.000 forintról 20.000 forintra nő. A fizetési számláról történő készpénzkifizetés, illetve a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzkifizetés esetén a pénzügyi tranzakciós illeték mértéke a pénzügyi tranzakciós illeték alapjának 0,6 százaléka helyett 0,9 százaléka lesz.

Devizaátváltási, azaz kiegészítő pénzügyi tranzakciós illeték is bevezetésre kerül újonnan a különböző pénznemek közötti átváltást tartalmazó úgynevezett konverziós ügyletek vonatkozásában. Az illeték mértéke 0,45 százalék, de fizetési műveletenként legfeljebb 20.000 forint.

Kedvezményezett foglalkoztatás – szociális hozzájárulási adó

2024. augusztus 1-jétől a munkaerőpiacra lépő munkavállaló után a munkáltató a szociális hozzájárulási adóból akkor vehet igénybe kedvezményt, ha a munkavállaló a korábbi 275 nap helyett a kedvezményezett foglalkoztatás kezdetének hónapját megelőző 365 napon belül rendelkezett legfeljebb 92 napig társadalombiztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonnyal, egyéni, társas vállalkozói jogviszonnyal. A részkedvezmény jelenleg az első 2 évben a bruttó bér (de legfeljebb a minimálbér) után a szociális hozzájárulási adó 100%-a, a harmadik évben pedig 50%-a, a harmadik évet követően pedig nem érvényesíthető ez a részkedvezmény. Az új szabályok szerint ezek a tartamok 1 évre, illetve 6 hónapra rövidülnek, azaz munkaerőpiacra lépő munkavállaló után a részkedvezmény rövidebb ideig lesz érvényesíthető.

Kérdés esetén forduljanak szakértőinkhez bizalommal.

Download the Client Alert in Hungarian

Download PDF

Contributors