Wolf Theiss
Home / Knowledge / 

ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ СПОРОВЕ ИЗЛИЗАТ ИЗВЪН СЪДА

На 21 май 2015 г. Народното събрание на Република България прие на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите ("Законопроектът"). Със Законопроекта се транспонира Директива 2013/11/ЕС1 ("Директивата") и се улеснява приложението на Регламент (ЕС) № 524/20132 ("Регламентът").

For further information please contact

Anna
Rizova
Partner
Bulgaria

Find a Lawyer

Top