Wolf Theiss

НОВЕ ОБМЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ЗАБОРОНЯЄ ВІДСТУПЛЕННЯ КРЕДИТІВ ВІД НЕРЕЗИДЕНТІВ

Національний банк України (далі – НБУ) вжив заходів з метою запобігання переведенню внутрішніх боргових зобов’язань резидентів за кредитами у зовнішні зобов’язання, відповідно до пояснень одного з високопосадовців НБУ, як основної мети прийняття постанови Правління НБУ № 551 від 20 серпня 2015 року (далі - Постанова), якою вносяться зміни до постанови НБУ № 354 від 3 червня 2015 року. В той же час, положення Постанови мають біль широке застосування та передусім обмежують права іноземних позикодавців за наданими українським позичальникам кредитами.

For further information please contact

Taras
Dumych
Partner
Ukraine
Oksana
Volynets
Senior Associate
Ukraine

Find a Lawyer

Top