Wolf Theiss

РАЗКРИВАНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ НА ДРУЖЕСТВА В ЕС

На 20 Май 2015 г. Европейският парламент прие на второ четене четвъртата директива за преодоляване заплахата от изпиране на пари, а именно Директива на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (`Директивата`). Очаква се Директивата да бъде публикувана в Официалния вестник до края на юли 2015 г. и да влезе в сила двадесет (20) дни след публикуването й.

For further information please contact

Richard
Clegg
Partner
Bulgaria
Iva
Georgieva
Associate
Bulgaria

Find a Lawyer

Top